meer artikels

DS: Alle EU-ambassadeurs verzetten zich tegen China, behalve eentje

do 26 apr. 2018 / china

In een ongewoon bijtend rapport waarschuwen 27 EU-ambassadeurs dat het Chinese ‘Belt and Road’-project slecht is voor de Europese Unie. Eén ambassadeur, die van Hongarije, ondertekende het rapport niet. Boedapest hoopt er een hogesnelheidstrein bij te winnen.

Het Belt and Road Initiative (BRI) is overweldigend te noemen: een wereldwijd investeringproject voor infrastructuur en informatietechnologie. China noemt dit graag de nieuwe ‘Zijderoutes’: pijpleidingen, wegen, bruggen, internetkabels, havens en industrieterreinen. Dit is de 21ste-eeuwse versie van het naoorlogse Marshallplan, maar dan twaalf keer groter. En net als bij de VS indertijd staat dit project ten dienste van China’s eigen politieke machten eigenbelang.

“ ‘We moeten opletten dat we belangrijke infrastructuur niet uitverkopen aan een dictatuur’ ”

Maar het Europese verzet tegen BRI neemt vorm aan. De Europese ambassadeurs in China schieten BRI af in een ongewoon bijtend rapport. Het document, dat het Duitse Handelsblatt kon inkijken, zegt dat BRI overwegend Chinese, door de staat gesubsidieerde bedrijven ten goede komt. ‘Europese bedrijven hebben er niets mee te winnen’, klinkt het.

Hoewel niet totaal onverwacht is die uitspraak toch een slag in het gezicht van Europese bedrijven. Velen onder hen hoopten, los van politiek-strategische overwegingen, een aanbesteding uit China’s BRI-fondsen mee te pikken. Tot nu toe ging 80 procent van dat geld naar Chinese bedrijven.

1Belt1Road

Wraak

‘Met BRI probeert Peking de globalisering naar zijn hand te zetten’, menen de ambassadeurs. Ze zeggen ook dat BRI-projecten ingaan tegen de Europese klemtoon op vrijemarktwerking. Zo is er bijvoorbeeld te weinig transparantie in de aanbestedingsprocedures. Ook vinden ze dat China de Europese landen uit elkaar speelt door leiders elk apart onder druk te zetten bij officiële bezoeken. Die bilaterale aanpak, waar China om bekendstaat, botst met het idee van een Europese Unie met één stem.

Het beste bewijs daarvan is dat Hongarije het rapport niet ondertekende. Het land heeft een nieuwe spoorlijn tussen Belgrado en Boedapest uitbesteed aan de Chinezen, maar dat project ligt even stil nu de Commissie het onderzoekt.

Parlementslid Ivo Belet, van de Europese christendemocraten EVP, ziet geen enkele positieve kant aan BRI in Europa. ‘Landen zoals Hongarije en zelfs Slovakije, die overhoop liggen met de Commissie, zijn geneigd om bijna als wraak de deur open te zeten voor Chinees geld. Zo ontstaan Chinese invloedssferen in onze achtertuin en dat is het laatste wat de EU nu nodig heeft. Vandaar ook de oproep om bepaalde Balkanlanden, die de lokroep van Chinees geld horen, vroeger toe te laten treden.’


21 miljard vs 700 miljard

Staat die politieke bekommernis dan niet in de weg van mogelijk interessante investeringen (en modernisering) via bijvoorbeeld joint ventures? Belet: ‘Het is beter dat Europa hier zelf investeert, niet China. We moeten opletten dat we belangrijke infrastructuur niet uitverkopen aan een dictatuur.’ Volgens Belet moet de EU het zogenaamde ‘Junckerfonds’ (een investeringsfonds van 21 miljard dat privaat geld moet aantrekken) daarom stevig uitbreiden bij de volgende begroting.

Maar Europese staten die allemaal een begroting in evenwicht willen, zijn geen alternatief voor de minstens 700 miljard euro van China. Bovendien is muurtjes bouwen rond de EU niet eens meer genoeg. Voormalig Portugees minister Bruno Maçaes waarschuwt Europa voor de langetermijngevolgen. ‘Andere landen zullen hun industrieel en handelsbeleid aanpassen aan China, en niet meer voor ons produceren’, zei hij aan de economische nieuwssite Borderlex. ‘Onze bedrijfsketens zullen verstoord raken. We moeten duidelijker aanwezig zijn in Centraal-Azië en Azië.’ Maçaes hoopt dat de EU zich niet simpelweg afkeert van BRI, maar het project naar haar eigen hand probeert te zetten.

De Commissie bereidt wetgeving voor om investeringen in strategische sectoren te screenen en zo nodig tegen te houden. De EVP, de grootste fractie, zou volgens Belet nog strengere amendementen willen toevoegen. Maar kleinere landen zijn tegen meer controle door de Commissie. In juli volgt er topoverleg tussen China en de EU.

De Standaard 21-Apr-2018
Giselle Nath, 649 words,
Dutch, DSTAND, 37,
(c) 2018 De Standaard. All Rights Reserved.

Deel dit artikel:
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
Artikel afdrukken:
  • Afdrukken