meer artikels

Handelsverdrag Mercosur: Landbouw mag geen pasmunt worden

di 13 mrt. 2018 / landbouw

Europees Commissaris voor handel Cecilia Malmström en haar collega voor landbouw, Phil Hogan, hadden op dinsdag 13 maart een ontmoeting met een delegatie van Europarlementsleden over de cruciale garanties voor een gelijk speelveld voor onze rund- en pluimveehouders in een toekomstig handelsakkoord tussen de EU en Mercosur (de delegatie bestaat uit Ivo Belet, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Annie Schreijer-Pierik, Sean Kelly en Mairead McGuinness). De onderhandelingen tussen de Europese Unie en de Mercosur-landen (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay) zitten in de beslissende fase.

Web7

Het handelsblok vertegenwoordigt zo’n 260 miljoen consumenten met groeiende welvaart. De Mercosur is vandaag al een van de belangrijkste exporteurs van vleesproducten naar Europa, goed voor jaarlijks zo’n 750.000 ton rundsvlees en gevogelte. Maar de voedselveiligheidsvoorwaarden riepen de voorbije jaren ernstige vragen op. Garanties dat onze strenge normen voor vlees gerespecteerd worden, traceerbaarheid door etikettering van de herkomst van rundsvlees, en onafhankelijke controles zijn onontbeerlijk om een gelijk speelveld in te bouwen. Het onderzoek bij Veviba toont nog maar eens het belang aan van de strenge Europese voedselveiligheidscontroles. De normen die gelden voor vleesproducenten binnen Europa, moeten evengoed voor importvlees gelden. We moeten koste wat het kost blijven inzetten op een gelijk speelveld.

We hebben goede handelsakkoorden nodig. Daar twijfelt geen weldenkend mens aan. Maar we moeten wel onze eigen winkel verdedigen. Landbouw mag geen pasmunt worden voor de belangen van andere sectoren: de huidige afspraken rond de import van rundsvlees baren ons grote zorgen. Daarom heb ik ook al herhaaldelijk aangedrongen op sterk beperkte tariefquota’s. Het gaat niet alleen minder import, we willen ook garanties van de Commissie dat we met gelijke wapens kunnen vechten. Het Braziliaanse vleesfraudeschandaal is nog niet vergeten. Dit jaar werden trouwens al opnieuw 41 ernstige inbreuken vastgesteld door het Europese Rapid Alert System bij geïmporteerd Braziliaans vlees. Daarnaast willen we de Commissie er ook op wijzen dat de productievoorwaarden hier in Europa soms veel stringenter zijn dan in de Mercosur-landen. Op vlak van dierenwelzijn bijvoorbeeld moeten kippenkwekerijen aan strengere voorwaarden voldoen bij ons. Wat de productiekosten aanzienlijk verhoogt. Als we echt gelijke wapens willen dan moeten we durven eisen dat alles wat wij invoeren op dezelfde manier geproduceerd wordt als bij ons.

Deel dit artikel:
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
Artikel afdrukken:
  • Afdrukken