meer artikels

Luchtvaart moet een pak schoner

di 12 dec. 2017 / milieu
Web8

Luchtvaartmaatschappijen moeten in de nabije toekomst extra maatregelen nemen om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Het Europees Parlement heeft nieuwe regels ter zake goedgekeurd (hiermee is het akkoord met de Raad van ministers finaal rond). Vluchten binnen de EU zullen extra moeten bijdragen in het kader van de Europese emissiehandel (ETS). Intercontinentale vluchten, van en naar de Europese Unie, blijven voorlopig nog vrijgesteld, maar ze zullen aan andere wereldwijde regels onderhevig zijn.

Het Europees Parlement wil zo de uitvoering van het internationaal akkoord voor verder terugdringen van de CO2-uitstoot door de luchtvaart alle kans op slagen geven en tegelijk een stok achter de deur houden. De CO2-uitstoot van de luchtvaart neemt exponentieel toe. Iedereen beseft dat we maatregelen moeten nemen zodat er schonere motoren komen en alternatieve brandstoffen.

Europa nam vijf jaar geleden al het voortouw in het aan banden leggen van de uitstoot van de luchtvaartsector en die regelgeving wordt nu verder aangescherpt. De impact voor de consument blijft beperkt. We weten allemaal dat vliegen niet onschuldig is en dat er ingrepen nodig zijn om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Maar dat hoeft niet uit te monden in fors duurdere tickets. Simulaties geven aan dat de prijzen met maximum enkele euro’s zullen stijgen, een kleine inspanning van de consument waar een grote winst voor het klimaat tegenover staat.

In 2016 werd onder leiding van ICAO, de internationale luchtvaartorganisatie van de VN, een akkoord gesloten waarbij intercontinentale vluchten hun uitstoot vanaf 2021 moeten compenseren via investeringen in milieuvriendelijke projecten.

Als blijkt dat internationale partners hun toezeggingen voor de luchtvaart niet nakomen, zullen vanaf 2024 voor intercontinentale vluchten die in de EU vertrekken of toekomen, Europese emissierechten moeten betaald worden. Het Europees Parlement heeft er op aangedrongen dat die stok achter de deur zeker behouden blijft.

Deel dit artikel:
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
Artikel afdrukken:
  • Afdrukken