meer artikels

EP: passagiersrechten mogen geen dode letter blijven

di 03 okt. 2017 / transport

Het Europees Parlement wil weten van de Europese Commissie of Ryanair de rechten heeft gerespecteerd van de duizenden passagiers die dupe werden van de golf aan last minute annuleringen. De parlementsleden dringen aan op eenvoudigere en efficiëntere bemiddelingsprocedures voor passagiers.

Ryanair heeft tot nu toe nog niets gezegd over een schadevergoeding, terwijl gedupeerde passagiers hier bij annulering wel degelijk recht op hebben. We zien in de praktijk wel vaker dat dit mank loopt: passagiers zijn zich meestal te weinig bewust van hun rechten en bovendien is het systeem waarlangs ze klacht kunnen indienen veel te ingewikkeld. Luchtvaartmaatschappijen weten dit en maken hier misbruik van. Passagiers krijgen geen antwoord op hun schadeclaims of worden zonder meer afgewimpeld.Web12

Ook Ryanair is hier schuldig aan: het bedrijf lapt de regels ronduit aan zijn laars en misleidt zo bewust zijn klanten over hun rechten. Hierdoor blijven de – nochtans uitgebreide – Europese passagiersrechten dode letter. In België loopt al een onderzoek naar dit soort praktijken, de Europese Commissie kan niet anders dan dit voorbeeld volgen en een grondig onderzoek starten naar de oneerlijke handelspraktijken van Ryanair.

Intussen is er een hele sector ontstaan van commerciële claimbedrijven die beweren de nodige expertise te hebben om schadevergoedingen af te dwingen. Die bedrijven rekenen gemakkelijk 20% tot 30% op het compensatiebedrag aan. Die bedrijven zouden totaal overbodig zijn, mocht de wetgeving correct geïmplementeerd en gecontroleerd worden. De Europese wetgeving vraagt immers dat elk land een kosteloze bemiddelingsinstantie opzet. Jammer genoeg zien we dat passagiers nog steeds onvoldoende de weg vinden naar die instanties.

Daarom willen we van de Commissie horen hoe ze het functioneren van de nationale bemiddelingsinstanties monitort. Ook willen we concrete voorstellen zien om het afdwingen van passagiersrechten te vereenvoudigen. Dit houdt ook een uitbreiding van de bevoegdheden van de nationale bemiddelingsinstanties in. Momenteel kunnen er alleen dossiers ingediend worden voor vluchten die vertrekken vanuit het desbetreffende land. Dus als je als Belg vanuit Italië naar België reist, kun je niet terecht bij je eigen bemiddelingsinstantie. Dat is ronduit absurd.

ACHTERGRONDINFORMATIE

De Europese wetgeving voorziet een geheel aan beschermingsregels voor passagiers bij annulering, vertraging, of instapweigering van vluchten. Volgens verordening 261/2004 van het Europees Parlement hebben passagiers bij een annulering door de luchtvaartmaatschappij recht op een schadevergoeding (tenzij de passagier binnen een bepaalde termijn op de hoogte wordt gebracht), een andere vlucht of terugbetaling van de reis of een gedeelte van de reis, verzorging (maaltijden, verfrissing, eventuele hotelaccommodatie,…) en informatie. Bij een instapweigering of annulering zijn luchtvaartmaatschappijen ook verplicht aan elke betrokken passagier een schriftelijke mededeling te bezorgen waarin de regels voor compensatie en bijstand uiteengezet worden.

Deel dit artikel:
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
Artikel afdrukken:
  • Afdrukken