meer artikels

Europees Parlement wil grenscontroles opvoeren met 10.000 grenswachten

ma 11 feb. 2019 / veiligheid

Het Europees Parlement zet het licht op groen voor een forse uitbreiding van de Europese Grens- en Kustwacht. Het grenskorps gaat van 1.300 naar 5.000 grenswachten tegen 2020 en 10.000 tegen 2025, en krijgt een breder takenpakket én eigen materieel.

Het Parlement wil de capaciteit van de Europese grens- en kustwacht fors optrekken, van de huidige 1.300 tijdelijke personeelsleden naar een permanent korps van 5.000 grenswachten tegen 2020 en 10.000 tegen 2025, dat is een goede zaak. De mensen verwachten terecht dat Europa hen beschermt tegen terreur en dat het de buitengrenzen bewaakt.

Het EU-grenskorps moet voortaan ook eigen materieel krijgen - helikopters, patrouilleboten en jeeps - en een breder takenpakket om sluitende grenscontroles te garanderen. Naast patrouilles, identiteitscontroles en het vatten van illegale grensoverstekers, krijgt het agentschap de extra taak om de effectieve terugkeer van uitgewezen asielzoekers te verzekeren. Voortaan zal de Europese grenswacht ook in derde landen, bijvoorbeeld in Afrika, op het terrein aanwezig zijn om grenscontroles en terugkeerbeleid in goede banen te leiden.

Een sterke bescherming van de grenzen vergt uiteraard ook een budgettaire inspanning. Het Parlement gaat akkoord met de voorziene bijkomende investering van 11,3 miljard euro voor het EU-grenskorps in de volgende meerjarenbegroting; dat budget komt bovenop de 10 miljard euro voor nationale grenswachten. Het is nu aan de Europese regeringen om hun deel van het werk te doen en niet langer op de rem staan. De versterking van het Europese grenskorps is essentieel voor de bescherming van onze gemeenschappelijke buitengrenzen én tegelijk cruciaal om de voordelen van het vrij verkeer in de Schengenzone te garanderen.

Deel dit artikel:
  • Twitter
  • Facebook
  • Linkedin
Artikel afdrukken:
  • Afdrukken